Střední a velké kotle

Velké kotle

Tyto kotle jsou určeny pro průmyslové využití. Mezi nabízené topné zdroje pro kotle střední a velké je plyn, olej, dřevo a biomasa.

Střední kotle

Vitocrossal

Vitocrossal – Plynový kondenzační kotel s modulačním plynovým hořákem MatriX a topnou plochou Inox-Crossal s výkonem od 87 do 978 kW.

Vitoplex

Vitoplex – Nízkoteplotní olejový/plynový kotel přítahový s výkonem od 90 do 2 000 kW; třítahový kotel pro výrobu nízkotlaké páry s parním výkonem 260 až 2 200 kg/h (170 až 1 450 kW).

Vitorond

Vitorond – Nízkoteplotní olejový/plynový litinový přítahový kotel s výkonem od 125 do 1 080 kW.

Pyrot

Pyrot - Automatický kotel na tuhá paliva jako peletky, štěpky a dřevní třísky. Na dřevěná paliva s maximálním obsahem vody 35%. Tepelný výkon 90 - 480 kW.

Velké kotle

Vitomax – Kotle na olej/plyn do 20 MW.

Vitomax

Pyrtec

Pyrtec - Kotel na dřevo s roštovým topeništěm na dřevo s maximálním obsahem vody 50%. Jmenovitý výkon 390 až 1250 kW.

Pyrotec

Pyrotec - Kotel na spalování dřeva s posuvným topeništěm a dvojitým roštem s výkonem od 110 kW - 4 MW.

Pyroflex

Pyroflex - Kotel na spalování dřeva s topeništěm s plochým posuvným roštem s jmenovitým výkonem 110 kW až 13 MW.