Olejové kotle

Olej

 

 


Olej je jako topné médiu nadále stále využíván a ponechává si svůj význam jako další nositel energie pro topení.  V současnosti lze i ve spalování topného oleje využít kondenzační techniky, která výrazným způsobem zvyšuje efektivnost jeho spalování a snižuje jeho konečnou spotřebu, to vše s účinností až 104%.

Kondenzační kotle na olej

Kondenzační olejový kotel využívá stejné výhody jako plynový kondenzační kotel, tj. využívá vodní páru obsaženou ve spalinách kotle pro získání dodatečné energie pro vytápění Vašeho objektu. To zaručuje vysokou efektivnost spalování s velmi vysokou účinností a při přeměně topného oleje na teplo aktivně přispívá k ochraně ovzduší a životního prostředí. Kotle jsou připraveny na přechod od fosilního oleje na bioolej. Olejové kondenzační kotle jsou určeny do míst, kde není k dispozici zásobování plynem jak pro novostavby, tak i modernizaci domů a průmyslových objektů.

Vitoladens

 

Vitoladens – Nástěnný či volně stojící olejový kondenzační kotel s dvoustupňovým kompaktním modrým hořákem a topnou plochou Inox-Radial s jmenovitým výkonem od 12,9 do 53,7 kW.

 

 

Atmosférické kotle na olej

Vitola

Standardní atmosférické kotle na olej dosahující vysoké účinnosti s nízkým výskytem škodlivin ve spalinách. Komfortní a úsporné řešení za přijatelnou cenu.

 

Vitola – Hlubokoteplotní kotel na olej s biferálními topnými plochami zajišťující vysokou spolehlivost provozu a dlouhou životnost.