Regulace topení

Regulace

Volba správného zdroje tepla, popřípadě jejich kombinace, je prvořadá. O to důležitější je však regulace navrženého topného systému jako celku. Regulace vychází ze základní kostry Vašeho topného systému, kde se různé funkční jednotky kombinují tak, aby z nich vznikly rozdílné varianty regulace vhodné pro všechna použití. Tímto máme na mysli okruhy podlahového topení, okruhy radiátorového topení, zásobníkový ohřev užitkové i topné vody, ohřev bazénu, horkovzduchové a větrací vedení. Regulaci vždy navrhujeme dle Vašich specifických požadavků a možností, aby instalované funkční jednotky spolu navzájem komunikovaly správně, srozumitelně a bez obtíží.

VitotronicVitotronic

Vitotronic – Regulační technika vhodná pro všechny volně stojící i závěsné kotle, kotelny a topné systémy řešící nastavení od montáže přes obsluhu až po servis.

Vitosolic

Vitosolic – Solární regulace zajišťující, aby se teplo získané slunečními kolektory co nejúčinněji využilo pro ohřev pitné vody, vody v bazéně či pro podporu topení. Samozřejmostí je napojitelnost na základní regulaci Vitotronic.

Vitocom

Vitocom – prostřednictvím tohoto prostředku můžete ovládat své topení na dálku přes mobilní telefon.