Kogenerační jednotky

Kogenerace

 

Kogenerační jednotka s provozem na plyn vyrábí současně teplo a elektrickou energii. Její výkon je dimenzován pro obytné oblasti a živnostenské provozy. Na straně tepla se kogenerační jednotka provozuje paralelně s kotlem. Oba zdroje tepla jsou připojeny k topnému systému na ohřev topné a pitné vody.

U těchto kompaktních zařízení stojí v popředí myšlenka decentralizovaných kogeneračních jednotek řízených dle výroby tepla. V jednotkách, které jsou v porovnání malé, se na jedné straně vyrábí elektrická energie pro vlastní potřebu, na straně druhé se současně vznikající teplo využívá beze ztrát pro další vytápění. Nepotřebnou elektrickou energií se napájí veřejná síť a hradí ji dodavatel elektrické energie.

Kogenerační jednotka

Vitobloc - Kogenerační jednotka na plyn pro výrobu elektrické enegrie a tepla v různých provedeních a výkonech od 18 do 401 kWel, 36 až 549 kWth.